งานวิจัยแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก
งานวิจัยแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก1

งานวิจัยแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก

0ขายโดย

งานวิจัยแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก

งานวิจัยแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก

งานวิจัยแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก

งานวิจัยแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก

  • อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบัน ทั่วโลกมีการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ รวมถึงใช้เป็นยารักษาโรคอย่างแพร่หลาย ประเทศไทยนิยมนำไพลมาใช้ในการบรรเทาอาการปวด เคล็ด ขัดยอก โดยมีตำรับยาที่เตรียมจากน้ำมันไพลในรูปแบบของครีม อย่างไรก็ตาม ปริมาณตัวยาสำคัญในครีมไพล จะส่งผลต่อคุณภาพการรักษา กล่าวคือ ถ้ามากไป จะก่อให้เกิดการระคายเคือง แต่ถ้าน้อยไป จะทำให้ประสิทธิภาพการรักษาต่ำลง
การวิจัยนี้ ได้พัฒนายาแก้ปวดจากสารสกัดไพลในรูปแบบแผ่นแปะที่ผลิตจากสารเมือก (mucilage) จากเมล็ดแมงลัก โดยเตรียมสารสกัดจากธรรมชาติด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดต้นทุนในการผลิตยา และสามารถควบคุมปริมาณสารสำคัญที่ออกฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของกล้ามเนื้อในสารสกัดไพลได้อย่างเหมาะสม

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก
ผลสำเร็จของโครงการ คือ แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก ซึ่งสามารถรักษาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อ และไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองแก่ผิวหนัง

แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก เป็นแผ่นแปะแก้ปวดที่พัฒนามาจากการเตรียมสารสกัดไพลด้วยวิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Extraction) และ มีการควบคุมปริมาณสารสำคัญที่ออกฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของกล้ามเนื้อในสารสกัดไพล ทำให้แผ่นแปะที่เตรียมได้ มีปริมาณสารสำคัญเพียงพอต่อการออกฤทธิ์รักษาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อ รวมถึงสามารถควบคุมให้แผ่นแปะมีคุณภาพในการรักษาได้เหมือนกันในทุกครั้งที่ผลิต นอกจากนี้ ตัวแผ่นแปะยังเตรียมมาจากสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองแก่ผิวหนัง และกรรมวิธีการผลิตแผ่นแปะทั้งหมดยังเป็นกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Pharmacy) ด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ “สวก.”
โทร 02 579 7435 ต่อ 3305-3309
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »