งานวิจัยเครื่องแช่อิ่มผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

งานวิจัยเครื่องแช่อิ่มผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องแช่อิ่มผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

งานวิจัยเครื่องแช่อิ่มผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

งานวิจัยเครื่องแช่อิ่มผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

งานวิจัยเครื่องแช่อิ่มผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

  • คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503002192 เรื่อง อุปกรณ์และวิธีการแช่อิ่มด้วยคลื่นอัลตราโซนิกส์เพื่อการผลิตผลไม้และผักอบแห้ง ยื่นคำขอวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ที่มาของงานวิจัยเครื่องแช่อิ่มผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

กระบวนการแช่อิ่มและอบแห้งผลไม้ โดยทั่วไปเริ่มจากการทำความสะอาดผลไม้ ตัดแต่งเนื้อ
แล้วนำมานึ่งทำลายเอนไซม์ก่อนแช่ลงในอ่างที่มีน้ำเชื่อมความเข้มข้นสูง เพื่อให้น้ำในผลไม้ซึมออกมาสู่น้ำเชื่อม
ทำให้เพิ่มความเข้มข้นน้ำเชื่อมในผลไม้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อป้องกันการเหี่ยวของผลไม้กระบวนการแช่น้ำเชื่อมนี้ โดยทั่วไปจะใช้เวลานานประมาณ 4 วัน ทำให้เกิดผลกระทบตามมา คือ การบูดของผลไม้ ดังนั้น จึงต้องใช้สารกันบูดและสารเคมีหลายชนิด เพื่อป้องกันการเน่าเสียของน้ำเชื่อมและผลไม้ และการเจริญเติบโต
ของเชื้อจุลินทรีย์ ยีสต์และราในผลไม้

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องแช่อิ่มผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องแช่อิ่มผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
กระบวนการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการเร่งให้กระบวนการแช่อิ่มเกิดได้รวดเร็วขึ้น จึงได้พัฒนาอ่างอัลตราโซนิกส์ สำหรับเร่งการแพร่ของน้ำออกจากผลไม้สู่น้ำเชื่อม จนผลไม้มีความหวานตามที่กำหนดได้เร็วขึ้นโดยกลไก cavitation ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแช่อิ่มทำให้น้ำแพร่ออกมาจากผลไม้และน้ำตาลแทรกซึมเข้าในเนื้อผลไม้ได้เร็วขึ้น ซึ่งใช้เวลาในการแช่อิ่มเพียง 60-72 นาที ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ ร่วมกับการอบแห้งด้วยระบบไมโครเวฟ ใช้เวลา 6 ชั่วโมง จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารกันบูดทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากกว่าเดิมสามารถคงสภาพกลิ่นและรสใกล้เคียงธรรมชาติ รวมทั้งผลไม้ไม่เหี่ยวดูสวยงาม เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังสามารถทำผลไม้แช่อิ่มอบแห้งแบบหวานน้อยได้โดยใช้น้ำตาลซอร์บิทอล จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่และสามารถจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นอีกมาก

1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มกำลังการผลิตได้สูงขึ้น
2. ลดจำนวนถังแช่อิ่ม ลดพื้นที่ในการแช่อิ่ม ลดต้นทุนการผลิต
3. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสดีกว่าแบบดั้งเดิม ไม่ใช้สารกันบูด รักษากลิ่นรส
4. ผลิตภัณฑ์เก็บได้นานหนึ่งปี

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ “สวก.”
โทร 02 579 7435 ต่อ 3305-3309
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »