งานวิจัยเครื่องอัดฟางก้อนแบบก้านกระแทก

งานวิจัยเครื่องอัดฟางก้อนแบบก้านกระแทก

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องอัดฟางก้อนแบบก้านกระแทก

งานวิจัยเครื่องอัดฟางก้อนแบบก้านกระแทก

งานวิจัยเครื่องอัดฟางก้อนแบบก้านกระแทก

งานวิจัยเครื่องอัดฟางก้อนแบบก้านกระแทก

อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยเครื่องอัดฟางก้อนแบบก้านกระแทก

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทั้งในนาข้าวและซากเหลือทิ้งจากการสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีปริมาณมากจึงต้องทำการอัดก้อนเพื่อให้เกิดการขนย้ายและเก็บรักษาที่ง่าย ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษจากการเผาทำลาย นำร่องกับเศษฟางข้าว

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องอัดฟางก้อนแบบก้านกระแทก

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องอัดฟางก้อนแบบก้านกระแทก
เครื่องอัดก้อนแบบก้านกระแทก ราคาถูกและสามารซ่อมบำรุงได้ง่ายจาก โดยใช้ต้นกำลังจากเครื่องดีเซล รอบต่ำ

• เป็นเครื่องขนาดเล็ก ต้นทุนต่ำ
• เคลื่อนย้ายได้ง่ายและซ่อมบำรุงได้จากอะไหล่ทั่วไป
• สามารถอัดก้อนมีน้ำหนัก 15 – 20 กก. ได้
• ประสิทธิภาพการทำงาน อัดก้อนได้ 25 – 30 ก้อน / ชั่วโมง
ข้อมูลจำเพาะของแผ่นฉนวนกันความร้อนที่พัฒนาขึ้น

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ นายเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์ สวทช.ภาคเหนือ
โทร 053-226264 084-1505124
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »