งานวิจัยเครื่องผสมยางสำหรับผลิตเกือกยางวัว
งานวิจัยเครื่องผสมยางสำหรับผลิตเกือกยางวัว1

งานวิจัยเครื่องผสมยางสำหรับผลิตเกือกยางวัว

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องผสมยางสำหรับผลิตเกือกยางวัว

งานวิจัยเครื่องผสมยางสำหรับผลิตเกือกยางวัว

งานวิจัยเครื่องผสมยางสำหรับผลิตเกือกยางวัว

งานวิจัยเครื่องผสมยางสำหรับผลิตเกือกยางวัว

  • อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยเครื่องแยกเยื่อฟักข้าว

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

จากการปรับสภาพพื้นคอกเลี้ยงวัวนมของเกษตกรผู้เลี้ยงต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ทำให้มีปัญหาที่เกษตรกรต้องประสพคือ โรคข้อกระดูกวัวนม และวัวมักบาดเจ็บเท้าหรือเจ็บขาได้ง่าย เกษตรกรต้องซื้อเกือกวัว ซึ่งมีราคาขายข้างละ 1,500 บาท มาแก้ปัญหา ทำให้เพิ่มต้นทุนและค่าใช้จ่ายมากขึ้น

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องผสมยางสำหรับผลิตเกือกยางวัว

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องผสมยางสำหรับผลิตเกือกยางวัว
เป็นเครื่องช่วยเตรียมส่วนผสมสารประกอบยางธรรมชาติในกระบวนการผลิตพื้นรองกีบเท้าโคนมของเครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง หลักการทำงานคือยางจะถูกบดด้วยลูกกลิ้งทั้งสองลูก โดยมีการระบายความร้อนภายในลูกกลิ้งจากระบบน้ำหล่อเย็นอยู่ตลอดเวลา จากนั้นเติมสารเคมีตามสูตรที่ต้องการลงไปในเนื้อยาง เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้เหมาะสมกับการนำไปทำเกือกวัว

• มีระบบอุปกรณ์ลำเลียงสารเคมีสำหรับทำการบดผสมยางกับสารเคมีที่เติมลงไป
• มีระบบลำเลียงยางที่ตกหล่นกลับขึ้นมาผสมอีกครั้ง
• มีระบบหล่อเย็น เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ นายเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์ สวทช.ภาคเหนือ
โทร 053-226264 084-1505124
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »