งานวิจัยเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้

งานวิจัยเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้

งานวิจัยเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้

งานวิจัยเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้

งานวิจัยเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้

สิทธิบัตร เลขที่ 51831 เรื่อง เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้

ที่มาของงานวิจัยเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

น้ำส้มควันไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่าน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นสารไล่แมลง ใช้ฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การนำน้ำส้มควันไม้ดิบมาใช้ประโยชน์ ต้องปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอนก่อน ซึ่งใช้เวลา 60-90 วัน จึงเป็นที่มาของการพัฒนากระบวนการกลั่นน้ำส้มควันไม้ที่มีประสิทธิภาพ ให้ได้น้ำส้มควันไม้ที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพ โดยออกแบบระบบการทำงาน รูปทรงและขนาดของเครื่องกลั่นให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริงในระดับชุมชน

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้
เครื่องกลั่นน้ำส้มที่พัฒนาขึ้น เป็นเครื่องกลั่นที่ออกแบบให้เหมาะสมในการใช้คู่กับเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร ซึ่งเป็นเตาเผาถ่านที่มีใช้งานแพร่หลายที่สุดในปัจจุบัน รองรับการกลั่นน้ำส้มควันไม้ได้ครั้งละ 10 ลิตร มีอัตราการกลั่นประมาณ 80 กรัม/ชั่วโมง โดยน้ำส้มควันไม้กลั่นที่ได้มีองค์ระกอบที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.660/2547 และมีสารไดออกซินและฟิวเรน 0.0519 pg/L ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (< 1 pg/L) ทำให้มีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้งาน

• มีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกต่อการดูแลรักษา
• เหมาะสมกับการใช้ควบคู่กับเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร
• ผลิตน้ำส้มควันไม้กลั่นที่บริสุทธิ์ ผ่านมาตรฐาน มผช.
• สามารถขยายสเกลสู่กระบวนการผลิตระดับโรงงาน
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ที่พัฒนาขึ้น
– ผลิตจากสแตนเลสสตีล
– ขนาดภายนอกเป็นทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม. สูง 57 ซม.
– รองรับการกลั่นน้ำส้มควันไม้ได้ครั้งละ 10 ลิตร

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์

สวทช.ภาคเหนือ
โทร 053-226264 081-5941385
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »