งานวิจัยสารเคลือบผิวผลไม้จากไขรำข้าว

งานวิจัยสารเคลือบผิวผลไม้จากไขรำข้าว

0ขายโดย

งานวิจัยสารเคลือบผิวผลไม้จากไขรำข้าว

งานวิจัยสารเคลือบผิวผลไม้จากไขรำข้าว

งานวิจัยสารเคลือบผิวผลไม้จากไขรำข้าว

งานวิจัยสารเคลือบผิวผลไม้จากไขรำข้าว

ที่มาของงานวิจัยสารเคลือบผิวผลไม้จากไขรำข้าว

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

การเคลือบผิวผลไม้เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดการสูญเสียภายหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นได้ ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากสารเคลือบผิวจะถูกนำมาใช้ทดแทนชั้นไขตามธรรมชาติที่อาจหลุดหายไปในระหว่างขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและการล้างทำความสะอาด ซึ่งทำให้ผลผลิตที่ได้มีการสูญเสียน้ำหนักจากการคายน้ำ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาต่างๆ เร็วขึ้น นอกจากนี้สารเคลือบผิวยังทำให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะดึงดูดใจผู้บริโภค ดังนั้นการใช้สารเคลือบผิว จึงเข้ามามีบทบาทในตลาดผลไม้มากขึ้น และจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยสารเคลือบผิวผลไม้จากไขรำข้าว

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยสารเคลือบผิวผลไม้จากไขรำข้าว
สารเคลือบผิวผลไม้จากไขรำข้าว เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบผลไม้สด ที่ผลิตจากสารประกอบจากธรรมชาติซึ่งอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่เป็นอันตราย และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีคุณสมบัติช่วยลดการคายน้ำและลดการหายใจของผลไม้ โดยมีไขรำข้าวที่ผลิตได้ในประเทศไทยเป็นส่วนประกอบสำคัญซึ่งเป็นแหล่งไขธรรมชาติที่จำเป็นต้องกำจัดออกจากกระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าว

สารเคลือบผลไม้จากไขรำข้าว สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ไม่มีกลิ่นฉุนของสารเคลือบ ไม่ก่อให้เกิดการตกค้างและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไขรำข้าวเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (Biodegradable material) ช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลไม้สด ได้แก่ ชะลอการสูญเสียน้ำหนัก ช่วยคงสภาพของสีผิว รสชาติ กลิ่น และความแน่นเนื้อภายใน ทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ให้สดได้นานขึ้น

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ สโรชา เพ็งศรี งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TLO)
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1311
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »