งานวิจัยระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือแขนท่อนล่างและข้อศอกWEFRE Rehab System
งานวิจัยระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือแขนท่อนล่างและข้อศอกWEFRE Rehab System3งานวิจัยระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือแขนท่อนล่างและข้อศอกWEFRE Rehab System1งานวิจัยระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือแขนท่อนล่างและข้อศอกWEFRE Rehab System2

งานวิจัยระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือแขนท่อนล่างและข้อศอกWEFRE Rehab System

0ขายโดย

งานวิจัยระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือแขนท่อนล่างและข้อศอกWEFRE Rehab System

งานวิจัยระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือแขนท่อนล่างและข้อศอกWEFRE Rehab System

งานวิจัยระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือแขนท่อนล่างและข้อศอกWEFRE Rehab System

งานวิจัยระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือแขนท่อนล่างและข้อศอกWEFRE Rehab System

  • สิทธิบัตร เลขที่ 51049 เรื่อง อุปกรณ์กายภาพบำบัด
    อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8305 เรื่อง ระบบหุ่นยนต์สำหรับการฟื้นฟูอวัยวะร่างกาย แบบกลไกขับเคลื่อนหลายข้อต่อ ด้วยตัวขับหนึ่งตัว

ที่มาของงานวิจัยระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือแขนท่อนล่างและข้อศอกWEFRE Rehab System

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

WEFRE คือระบบหุ่นยนต์ที่ผู้ใช้สามารถทำการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก ได้ในระบบเดียวกัน ตัวระบบได้รับการพัฒนาให้มีขนาด ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ในทุกพื้นที่และติดตั้งได้โดยง่าย มีระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีเกมส์ที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ใช้ขณะทำการฟื้นฟูตามรูปแบบของการฟื้นฟูที่ผู้ใช้เลือกและเพิ่มเติมได้ตามต้องการ ในขณะเดียวกันผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบของการฟื้นฟูได้หลากหลาย รูปแบบตามสถานะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของผู้ใช้ ตั้งแต่ผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนได้เอง จนถึงผู้ที่เคลื่อนไหวแขนได้ตามปกติแต่ต้องการ ป้องกันข้อยึดติดที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งระบบนี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ขณะที่ทำการฟื้นฟู เพื่อให้แพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลนี้ ไปวิเคราะห์ผลของการฟื้นฟูได้

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือแขนท่อนล่างและข้อศอกWEFRE Rehab System

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือแขนท่อนล่างและข้อศอกWEFRE Rehab System
WEFRE Rehab System (Wrist-Elbow-Forearm Robotic Economical Rehabilitation System) คือนวัตกรรมสำหรับฟื้นฟูร่างกายที่พัฒนา ด้วยการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์กับหลักการฟื้นฟูพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเสริมให้บุคลากรด้านการฟื้นฟูร่างกายได้ มีอุปกรณ์ที่ทำให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหลักของการออกแบบนวัตกรรมนี้คือ PEA:Portable-Enjoyable-Affordable ซึ่งหมายถึง นวัตกรรมนี้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่าย สร้างความเพลิดเพลินในขณะทำการฟื้นฟู และมีราคาที่เหมาะสม

• ใช้อุปกรณ์รับสัญญาณภาพ CMOS ในการตรวจนับเซลล์ ไม่มีการบิดเบือนของภาพเนื่องจากไม่ใช้เลนส์เป็น
ส่วนประกอบและเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต
• พื้นที่ในการนับ (Field-of-View) ประมาณ 21 mm2 มากกว่ากล้องจุลทรรศน์ 40 เท่า และระยะลึกในการนับ
(Depth-of-Field) ประมาณ 0.4 mm. มากกว่ากล้องจุลทรรศน์ 400 เท่า เมื่อเทียบกับกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย (400x)
• ใช้เวลาประมวลผลรวดเร็วภายใน 20 วินาที และค่าใช้จ่ายในการนับต่อหนึ่งตัวอย่างจะมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบ
กับการนับแบบปกติทั่วไป
• ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีย้อมเซลล์เพื่อนับจำนวน
• ในอนาคตโปรแกรมของระบบสามารถพัฒนาต่อยอดได้ซึ่งจะสามารถนับเซลล์ชนิดต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้นโดย
ไม่ต้องทำการปรับแก้ฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่อง

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1616
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »