งานวิจัยระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่
งานวิจัยระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่1

งานวิจัยระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่

0ขายโดย

งานวิจัยระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่

งานวิจัยระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่

งานวิจัยระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่

งานวิจัยระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่

ที่มาของงานวิจัยระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ในการปลูกพืชที่แปลงขนาดใหญ่การชลประทานเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลผลิตที่ได้ เพื่อเป็นการใช้ปัจจัยดังกล่าวให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องมีระบบที่ทำการเก็บข้อมูลสภาวะแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ความชื้นดิน ปริมาณน้ำฝน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการให้น้ำ เช่น แรงดันน้ำ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องและตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง
ระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่เป็นระบบที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสามารถติดตามความชื้นดินและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากเซนเซอร์ที่อยู่ในเครือข่ายได้ถึง 100 ตัวที่ติดตั้งไว้ในรัศมี 300 เมตร ค่าที่ได้จะถูกบันทึกไว้ในเครื่องเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต ทำให้ข้อมูลที่ได้สามารถติดตามได้ตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริงและสามารถดูย้อนหลังได้ด้วย โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่
– เครือข่ายเซนเซอร์สำหรับติดตามความชื้นดินและข้อมูลสำหรับการชลประทาน
– ระบบติดตามผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตอย่างต่อเนื่องและตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง

• ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ที่สามารถติดตามผลได้จากอินเทอร์เนต
• ระบบเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการติดตาม สำหรับการปรับปรุง แก้ไขประสิทธิภาพการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ คุณศศิน เชาวนกุล งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทร 0 2564 6700 ต่อ 1324
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »