งานวิจัยผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย(แชมพูครีมนวดผมและแฮร์โทนิก)

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย(แชมพูครีมนวดผมและแฮร์โทนิก)

0ขายโดย

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย(แชมพูครีมนวดผมและแฮร์โทนิก)

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย(แชมพูครีมนวดผมและแฮร์โทนิก)

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย(แชมพูครีมนวดผมและแฮร์โทนิก)

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย(แชมพูครีมนวดผมและแฮร์โทนิก)

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503001732 เรื่อง องค์ประกอบสารสกัดข้าวสังข์หยดที่มีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเส้นผมและกรรมวิธีการเตรียมของสารนั้น ยื่นคำขอวันที่ 9 ตุลาคม 2558
    คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503001576 เรื่อง สูตรตำรับและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับเส้นผมเพื่อกระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีสารสกัดข้าวสังข์หยดเป็นส่วนประกอบ ยื่นคำขอวันที่ 25 กันยายน 2558

ที่มาของงานวิจัยผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย(แชมพูครีมนวดผมและแฮร์โทนิก)

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

การวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากข้าวสีแดงพื้นเมืองของไทยเป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง พบว่าสารสกัดข้าวสังข์หยด ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของเชลล์รากผมสูงที่สุดจึงนำมาเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย(แชมพูครีมนวดผมและแฮร์โทนิก)

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย(แชมพูครีมนวดผมและแฮร์โทนิก)
ผลสำเร็จของโครงการประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากข้าวสีแดงพื้นเมืองของไทยเป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คือ ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยด ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของเชลล์รากผม และได้พัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงที่มีสารสกัดข้าวสังข์หยดใน 3 รูปแบบ ได้แก่ แชมพู ครีมนวด และแฮร์โทนิก

ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงที่มีสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย (แชมพู ครีมนวดผม และแฮร์โทนิก) สามารถลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้มากถึง 70% ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ และทำให้ผมแข็งแรง หนาขึ้น อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมบริเวณศีรษะล้านได้ ภายใน 8 สัปดาห์ และยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง นอกจากนี้ผู้ใช้มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในระดับที่ดี (คะแนนความพึงพอในมากกว่า 80%) ดังนั้นสารสกัดข้าวสังข์หยดซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองของไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในการป้องกันผมร่วงได้ และปลอดภัยต่อผู้ใช้ซึ่งสามารถใช้ทดแทนยาสังเคราะห์สำหรับป้องกันผมร่วง (ยา minoxidil และ finesteride) ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีผลข้างเคียงต่อผู้บริโภคหากใช้เป็นระยะเวลานาน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
โทร
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »