งานวิจัยกรรมวิธีการย้อมผ้าสีฟ้าจากคอคอเด๊าะ

งานวิจัยกรรมวิธีการย้อมผ้าสีฟ้าจากคอคอเด๊าะ

0ขายโดย

งานวิจัยกรรมวิธีการย้อมผ้าสีฟ้าจากคอคอเด๊าะ

งานวิจัยกรรมวิธีการย้อมผ้าสีฟ้าจากคอคอเด๊าะ

งานวิจัยกรรมวิธีการย้อมผ้าสีฟ้าจากคอคอเด๊าะ

งานวิจัยกรรมวิธีการย้อมผ้าสีฟ้าจากคอคอเด๊าะ

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7920

ที่มาของงานวิจัยกรรมวิธีการย้อมผ้าสีฟ้าจากคอคอเด๊าะ

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

แต่เดิมการนำเมล็ดพืชจากต้นคอคอเด๊าะที่สามารถนำสีฟ้ามาย้อมผ้านั้น พบว่า สีฟ้าที่ได้มีสีหมอง ไม่สดใส มีสีตก ไม่มีความคงทนของสี และไม่มีการกำหนดอัตราส่วนที่เหมาะสม ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีการพัฒนากรรมวิธีการย้อมสีฟ้าจากเมล็ดคอคอเด๊าะ ให้มีสีฟ้าสดใส ไม่หมอง สีไม่ตก และมีความคงทนของสี ต่อการนำไปใช้งาน และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อม

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยกรรมวิธีการย้อมผ้าสีฟ้าจากคอคอเด๊าะ

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยกรรมวิธีการย้อมผ้าสีฟ้าจากคอคอเด๊าะ
แต่เดิมการนำเมล็ดพืชจากต้นคอคอเด๊าะที่สามารถนำสีฟ้ามาย้อมผ้านั้น พบว่า สีฟ้าที่ได้มีสีหมอง ไม่สดใส มีสีตก ไม่มีความคงทนของสี และไม่มีการกำหนดอัตราส่วนที่เหมาะสม ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีการพัฒนากรรมวิธีการย้อมสีฟ้าจากเมล็ดคอคอเด๊าะ ให้มีสีฟ้าสดใส ไม่หมอง สีไม่ตก และมีความคงทนของสี ต่อการนำไปใช้งาน และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อม

กรรมวิธีการย้อมทำให้ได้สีฟ้าใส มีสีหลายเฉดสี สีไม่ตก มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ใส่สารตัวติดสี (Color Substances) และตัวแปรสี (Color Variables) ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และกระบวนการผลิตไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร (053) 921444 ต่อ 1120
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »