งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น

งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น

0ขายโดย

งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น

งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น

งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น

งานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8959

ที่มาของงานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

เดิมการผลิตน้ำสับปะรดในรูปของน้ำเชื่อมเข้มข้น เป็นการสกัดกลิ่นรสจากน้ำสับปะรดสด หรือใช้น้ำสับปะรดกระป๋องเป็นวัตถุดิบหลัก ก่อนน้ำมาทำให้เข้มข้น มีการใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์ และเติมกรดทำให้เข้มข้น เป็นน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น ดังนั้น ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารที่มุ่งเน้นรสธรรมชาติ ปราศจากสารสังเคราห์ในกลุ่มของเครื่องดื่ม ในลักษณะของน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้นได้เช่นเดียวกัน

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยกรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น
เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วยกรรมวิธีการผลิตน้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น ที่มีส่วนผสมของสับปะรดและกรรมวิธีการผลิต ที่ทำให้ได้น้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้นรสธรรมชาติ ที่สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นาน 4 สัปดาห์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารได้หลายชนิด ทั้งในเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ขนมไทยหวาน และอื่นๆ ได้

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์

งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทร (053) 921444 ต่อ 1120
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »