บริการด้านลิขสิทธิ์

บริการด้านลิขสิทธิ์

บริการด้านลิขสิทธิ์

บริการด้านลิขสิทธิ์ของเรา

-แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

-แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์

-ขอให้เพิกถอนข้อมูลลิขสิทธิ์

-ขอออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

-ขอตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์

-ขอออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เดิม

 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-0676078 หนุ่ม

[email protected]

[email protected]

line        chokdeeonline

facebook.com/copy8

Translate »